Download Unitone | Label Pack Anime


File size:

14.9 GiB

File list

 • Unitone

  • 2012.10.28 [UTCD-001] Unitone PHASE 01 (M3-30) [WEB flac]

   • 01. Kenichi Chiba — Dancing.flac (44.9 MiB)
   • 02. aran — Modern Floor.flac (49.9 MiB)
   • 03. Ryunosuke Kudo — Sharp Shooting.flac (59.1 MiB)
   • 04. Kenichi Chiba — Twilight Avenue.flac (45.6 MiB)
   • 05. Lawy — Focus.flac (36.0 MiB)
   • 06. satella — On the Edge.flac (54.8 MiB)
   • 07. Lawy — Armored Memories.flac (52.1 MiB)
   • 08. satella — Dissonante.flac (70.2 MiB)
   • 09. aran — Papilio bianor.flac (61.8 MiB)
   • 10. Ryunosuke Kudo — Love Balance.flac (35.2 MiB)
   • cover.png (1.3 MiB)
   • utcd001_bg.jpg (485.2 KiB)
  • 2012.12.31 [UTCD-002] DESKTOP UNIVERSE (C87) [WEB flac]

   • 01. aran — Loberia.flac (44.3 MiB)
   • 02. aran — Bad Shit.flac (40.3 MiB)
   • 03. aran — Desktop Universe.flac (45.8 MiB)
   • 04. aran — Illuminance.flac (54.9 MiB)
   • 05. aran — Cloud 9.flac (49.9 MiB)
   • 06. aran feat. DJ Noriken — Megadecibel.flac (47.3 MiB)
   • 07. aran — Fall into the snow.flac (37.2 MiB)
   • 08. aran feat. Lawy — Aquila.flac (51.1 MiB)
   • 09. aran — HARDCODE (2012 Update).flac (43.0 MiB)
   • 10. aran — Summer Wind (Chill Mix).flac (47.2 MiB)
   • cover.jpg (1.2 MiB)
   • utcd002_bg.jpg (664.8 KiB)
  • 2013.04.29 [UTCD-003] BENSALEM (M3-31) [WEB flac]

   • 01. Kenichi Chiba feat. EVO+ — Beautiful Day.flac (28.8 MiB)
   • 02. Lawy — These Lost Technologies.flac (43.6 MiB)
   • 03. satellawy — Wisdom of the Cloud.flac (48.0 MiB)
   • 04. Shingo Nakamura — Faraway.flac (50.5 MiB)
   • 05. satella — Zerography.flac (59.9 MiB)
   • 06. aran — Bless.flac (40.1 MiB)
   • 07. aran vs. Kenichi Chiba — Mirrorball Reflection.flac (51.4 MiB)
   • 08. Ryunosuke Kudo — Tokyo Vein.flac (56.8 MiB)
   • cover.jpg (489.7 KiB)
  • 2013.10.27 [UTCD-004] Erbshaft (M3-32) [CD]

   • 01. Kenichi Chiba — Polovtsian Dances.flac (38.9 MiB)
   • 02. Ryunosuke Kudo — imitation.flac (46.1 MiB)
   • 03. aran — Moonlight Sonata.flac (40.9 MiB)
   • 04. Kenichi Chiba — Show Me New World.flac (40.8 MiB)
   • 05. Ryunosuke Kudo — Meantime.flac (26.1 MiB)
   • 06. Lawy — Vocalise.flac (39.6 MiB)
   • 07. satella — Tribute.flac (45.8 MiB)
   • 08. Nhato — Many Winters.flac (58.9 MiB)
   • 09. Lawy — Chaconne.flac (38.2 MiB)
   • 10. aran — The Spruce.flac (36.6 MiB)
   • 11. satella — AQUA.flac (41.3 MiB)
   • UTCD-004.log (4.1 KiB)
   • cover.jpg (157.0 KiB)
   • utcd004_bg-1.jpg (339.5 KiB)
  • 2013.10.27 [UTCD-005] Unitone PHASE 02 (M3-32) [WEB flac]

   • 01. aran — MEKANISM.flac (41.3 MiB)
   • 02. Ryunosuke Kudo — Luvless.flac (38.4 MiB)
   • 03. Kenichi Chiba, EVO+ — On&On&On feat. EVO+.flac (35.1 MiB)
   • 04. aran — Call Down.flac (35.9 MiB)
   • 05. Lawy — Astral.flac (48.1 MiB)
   • 06. Ryunosuke Kudo — Eschatology.flac (49.0 MiB)
   • 07. Lawy — Tricia.flac (45.3 MiB)
   • 08. satella — Eternia.flac (49.6 MiB)
   • 09. Kenichi Chiba — Sunlight Reflection.flac (48.9 MiB)
   • 10. satella — Deep Slumber.flac (37.5 MiB)
   • cover.jpg (880.0 KiB)
   • utcd005_bg-1.jpg (390.7 KiB)
  • 2013.12.31 [UTEX-001] Apolo E.P (C85) [CD]

   • 01. Lawy — Straight.flac (48.7 MiB)
   • 02. aran — Life is Travel.flac (33.8 MiB)
   • 03. satella — Garland.flac (49.0 MiB)
   • 04. Lawy — Saudage.flac (41.0 MiB)
   • 05. Kenichi Chiba feat. Soh Yoshioka — The Night is Still Young.flac (25.7 MiB)
   • UTEX-001.log (3.8 KiB)
   • cover.jpg (14.8 KiB)
  • 2014.04.27 [UTCD-006] LIFE IS LIKE A LIVE! (M3-33) [WEB flac]

   • 01. Kenichi Chiba — I Can’t Stop Dancing.flac (26.4 MiB)
   • 02. Kenichi Chiba — In To My Life(Radio Edit).flac (25.0 MiB)
   • 03. Kenichi Chiba feat. Tomohiko Togashi — Evertrip feat. Tomohiko Togashi.flac (38.4 MiB)
   • 04. Kenichi Chiba feat. EVO+ — On&On&On feat. EVO+.flac (34.2 MiB)
   • 05. Kenichi Chiba feat. EVO+ — Gotta Go feat. EVO+.flac (26.9 MiB)
   • 06. Kenichi Chiba feat. Da-little — YOU feat. Da-little(Synthtep Mix).flac (29.8 MiB)
   • 07. Kenichi Chiba — Rush.flac (24.0 MiB)
   • 08. Kenichi Chiba — Cool Runnings.flac (34.6 MiB)
   • 09. Kenichi Chiba feat. Soh Yoshioka — Night Rider feat. Soh Yoshioka.flac (26.2 MiB)
   • 10. Kenichi Chiba feat. EVO+ — Gotta go feat. EVO+(Cielo Azul Mix Radio Edit).flac (34.5 MiB)
   • cover.png (2.0 MiB)
   • utcd006_bg.png (3.8 MiB)
  • 2014.08.17 [UTCD-007EX] MYRIA (C86) [CD]

   • 01. Lawy — Fernweh.flac (46.9 MiB)
   • 02. Lawy — Suzaku.flac (46.6 MiB)
   • 03. Lawy — Myria.flac (48.7 MiB)
   • 04. Lawy — Lyuga.flac (38.7 MiB)
   • 05. Lawy — Promise.flac (45.5 MiB)
   • 06. Lawy — Higher Ground.flac (45.4 MiB)
   • 07. Lawy — 21.flac (44.9 MiB)
   • 08. Lawy — Saudade.flac (39.8 MiB)
   • 09. Lawy — Straight.flac (48.7 MiB)
   • cover.jpg (772.0 KiB)
   • utcd007_bg.jpg (195.8 KiB)
  • 2014.08.17 [UTCD-008] OLD HEAVEN (C86) [WEB flac]

   • 01. aran — Aethereality.flac (32.1 MiB)
   • 02. aran — Fluorite.flac (45.4 MiB)
   • 03. aran — Feel Alive feat. satella.flac (41.5 MiB)
   • 04. aran — Avenger.flac (45.6 MiB)
   • 05. aran — Ripples.flac (44.4 MiB)
   • 06. aran — Old Heaven.flac (49.6 MiB)
   • 07. aran — Unforgiven.flac (49.9 MiB)
   • 08. aran — Parallel Symmetry feat. Hommarju.flac (59.5 MiB)
   • 09. aran — Impale.flac (44.9 MiB)
   • 10. aran — Hikari.flac (28.7 MiB)
   • cover.jpg (1.2 MiB)
   • utcd008_bg.jpg (601.5 KiB)
  • 2014.10.26 [UTCD-009] Unitone PHASE 03 (M3-34) [WEB flac]

   • 01. satella — A New Story.flac (44.7 MiB)
   • 02. aran — Wipeout.flac (43.7 MiB)
   • 03. Dirty Androids — I Feel You.flac (36.3 MiB)
   • 04. Ryunosuke Kudo — Amy Toon.flac (50.9 MiB)
   • 05. Lawy — Brynhildr.flac (44.4 MiB)
   • 06. Soh Yoshioka — Levitron.flac (36.4 MiB)
   • 07. cYsmix — Days of Past.flac (44.3 MiB)
   • 08. Lawy — Elderflower.flac (42.6 MiB)
   • 09. aran — Reconstruction.flac (56.3 MiB)
   • 10. Ryunosuke Kudo — Reverie.flac (33.2 MiB)
   • 11. satella — Afterlife.flac (30.0 MiB)
   • cover.jpg (892.5 KiB)
   • utcd009_bg.jpg (506.5 KiB)
  • 2014.12.30 [UTCD-010] Unitone PHASE Remixes (C87) [CD]

   • 01. satella — Afterlife (Alinut Remix).flac (52.3 MiB)
   • 02. Kenichi Chiba — Dancing (satella Remix).flac (43.6 MiB)
   • 03. Ryunosuke Kudo — Eschatology (lawy Remix).flac (39.7 MiB)
   • 04. Lawy — Brynhildr (cYsmix Remix).flac (36.4 MiB)
   • 05. satella — Eternia (aran Remix).flac (57.7 MiB)
   • 06. Lawy — Elderflower (MYTK Remix).flac (36.9 MiB)
   • 07. Lawy — Tricia (aran Remix).flac (40.6 MiB)
   • 08. aran — Ripples (DJ Noriken Remix).flac (41.5 MiB)
   • 09. aran — Life is Travel (Ryunosuke Kudo Remix).flac (19.9 MiB)
   • UTCD-010.log (4.0 KiB)
   • cover.jpg (715.5 KiB)
   • utcd010_bg.jpg (219.7 KiB)
  • 2014.12.30 [UTCD-011] VISTA (C87) [CD]

   • 01. Radianth — Surfacing.flac (52.4 MiB)
   • 02. Nago — Falling Tears.flac (59.5 MiB)
   • 03. Lawy — Sharpen The Edge.flac (53.2 MiB)
   • 04. MK — Farraige.flac (51.7 MiB)
   • 05. Minamoca — White Out.flac (66.7 MiB)
   • 06. Lawy — Azurea (NAGO Remix).flac (60.9 MiB)
   • 07. Yuri Yuzriha — Updraft.flac (53.0 MiB)
   • 08. Nostalgraph — See You Again.flac (51.8 MiB)
   • UTCD-011.cue (1.2 KiB)
   • UTCD-011.log (2.5 KiB)
   • cover.jpg (2.5 MiB)
   • utcd011_bg.jpg (380.3 KiB)
  • 2015.04.26 [UTCD-012] ETMOS (M3-35) [WEB flac]

   • 01. Ryunosuke Kudo — Heart Sync.flac (29.1 MiB)
   • 02. aran — Be like water.flac (38.1 MiB)
   • 03. satella — Delight Motion.flac (40.7 MiB)
   • 04. aran — Trinity.flac (44.9 MiB)
   • 05. Lawy — Escape.flac (50.9 MiB)
   • 06. Ryunosuke Kudo — Disco Function.flac (31.5 MiB)
   • 07. Lawy — Genetic Atmosphere.flac (68.4 MiB)
   • 08. satella — Sprout.flac (44.7 MiB)
   • cover.jpg (992.9 KiB)
   • utcd012_bg.jpg (555.9 KiB)
  • 2015.08.16 [UTCD-013] ALPHA (C88) [CD]

   • 01. aran — αrise.flac (42.4 MiB)
   • 02. aran feat. Yukacco — Moonbound feat. Yukacco.flac (39.2 MiB)
   • 03. aran — Wisp.flac (35.4 MiB)
   • 04. aran — Stone Caves.flac (32.7 MiB)
   • 05. aran — Delphinus.flac (36.7 MiB)
   • 06. aran — Flare.flac (38.0 MiB)
   • 07. aran — Outpost.flac (43.9 MiB)
   • 08. aran — Asteroids.flac (51.9 MiB)
   • 09. aran — When I Fly.flac (39.0 MiB)
   • 10. aran feat. Yukacco — Moonbound feat. Yukacco (DJ Noriken Remix).flac (42.7 MiB)
   • 11. aran feat. Yukacco — Moonbound feat. Yukacco (USAO Remix).flac (42.0 MiB)
   • 12. aran — We’re Back (DJ Shimamura Remix).flac (38.5 MiB)
   • UTCD-013.log (4.9 KiB)
   • cover.jpg (4.1 MiB)
  • 2015.08.16 [UTCD-014] VISTA 2 (C88) [WEB flac]

   • 01. Nostalgraph — Now Forever.flac (61.1 MiB)
   • 02. Lawy — All The Way.flac (58.6 MiB)
   • 03. Bernis — The Call of the Stars.flac (55.7 MiB)
   • 04. Radianth — If Not Me.flac (57.3 MiB)
   • 05. Plutian — Sonagi.flac (60.3 MiB)
   • 06. Nago — Serendipity.flac (69.1 MiB)
   • 07. MK — Stjerne.flac (45.0 MiB)
   • 08. Kyohei Akagawa — This Grieving.flac (61.4 MiB)
   • cover.jpg (1.2 MiB)
   • utcd014_bg.jpg (530.9 KiB)
  • 2015.10.25 [UTCD-015] Unitone PHASE 04 (M3-36) [WEB flac]

   • 01. Kenichi Chiba — Lost Moon.flac (26.2 MiB)
   • 02. satella — Wanderer.flac (33.6 MiB)
   • 03. aran, Ryunosuke Kudo — Fragrant Orange.flac (42.8 MiB)
   • 04. Lawy — Soten.flac (55.3 MiB)
   • 05. satella — Innerverse.flac (51.2 MiB)
   • 06. aran — Visions.flac (48.9 MiB)
   • 07. Lawy — Raiden.flac (50.5 MiB)
   • 08. KaNa — Believe.flac (41.3 MiB)
   • 09. Ryunosuke Kudo — CityLights.flac (23.0 MiB)
   • cover.jpg (1.0 MiB)
   • utcd015_bg.jpg (539.3 KiB)
  • 2015.12.31 [UTCD-016] Reincarnation (C89) [CD]

   • 01. Ryunosuke Kudo — Little Life (Intro).flac (21.0 MiB)
   • 02. Ryunosuke Kudo — Need U.flac (30.7 MiB)
   • 03. Ryunosuke Kudo — Heat Gaze.flac (32.7 MiB)
   • 04. Ryunosuke Kudo — Trap of Love.flac (30.6 MiB)
   • 05. Ryunosuke Kudo — Recollection (Interlude).flac (9.0 MiB)
   • 06. Ryunosuke Kudo — Phantasmagoria.flac (55.7 MiB)
   • 07. Ryunosuke Kudo — Reincarnation.flac (54.3 MiB)
   • 08. Ryunosuke Kudo — Purple.flac (20.3 MiB)
   • 09. Ryunosuke Kudo — Phantasmagoria (Nhato Remix).flac (45.8 MiB)
   • 10. Ryunosuke Kudo — Reincarnation (aran Remix).flac (45.7 MiB)
   • cover.jpg (1.1 MiB)
   • utcd016_bg.jpg (133.0 KiB)
  • 2016.04.24 [UTCD-017] Idolum (M3-37) [WEB flac]

   • 01. satella, Sennzai — Idolum.flac (18.8 MiB)
   • 02. satella — The Realm.flac (23.3 MiB)
   • 03. satella — Noblesse Oblige.flac (19.8 MiB)
   • 04. satella — Marginal Sign.flac (20.5 MiB)
   • 05. satella — Onslaught.flac (22.3 MiB)
   • 06. satella — Outsider.flac (21.6 MiB)
   • 07. satella — Hopeful Mirage.flac (8.7 MiB)
   • 08. satella — Artifical Moments.flac (20.1 MiB)
   • 09. satella — Dreamers.flac (6.9 MiB)
   • bg_01.jpg (450.0 KiB)
   • bg_02.jpg (257.2 KiB)
   • cover.png (3.9 MiB)
  • 2016.04.24 [UTCD-018] Innervisions (M3-27) [WEB flac]

   • 01. Lawy — Capture.flac (19.3 MiB)
   • 02. Lawy — Between The Lines.flac (45.2 MiB)
   • 03. Lawy — Echoes.flac (51.1 MiB)
   • 04. Lawy — The Secret Plan.flac (44.5 MiB)
   • 05. Lawy — Ordeal.flac (57.9 MiB)
   • 06. Lawy — Boulevards.flac (44.8 MiB)
   • 07. Lawy — Particles.flac (41.1 MiB)
   • 08. Lawy — Pixel Heart.flac (32.8 MiB)
   • 09. Lawy — Any Day Now.flac (22.8 MiB)
   • cover.jpg (1.3 MiB)
   • utcd018_bg.jpg (172.7 KiB)
  • 2016.08.14 [UTCD-019] VISTA 3 (C90) [WEB flac]

   • 01. MAYA AKAI — LASER LINE.flac (55.1 MiB)
   • 02. Lawy — Lazuro.flac (56.0 MiB)
   • 03. Plutian — Ramuh.flac (59.0 MiB)
   • 04. Nago — Transonic.flac (59.9 MiB)
   • 05. Radianth — Chrysophere.flac (48.7 MiB)
   • 06. Bernis — Shangri La.flac (50.1 MiB)
   • 07. Nostalgraph — Freefall.flac (44.2 MiB)
   • 08. satella — Impermanence.flac (52.1 MiB)
   • UTCD-019.cue (1.3 KiB)
   • UTCD-019.log (5.3 KiB)
   • cover.jpg (753.4 KiB)
   • utcd019_bg.jpg (338.1 KiB)
  • 2016.10.30 [UTCD-020] Unitone PHASE 05 (M3-38) [CD]

   • 01. satella — Immortal Hearts.flac (45.7 MiB)
   • 02. aran — Fallen Star.flac (39.9 MiB)
   • 03. Dirty Androids — Crystal Coast.flac (31.2 MiB)
   • 04. Ryunosuke Kudo & aran — Red Mirage.flac (30.7 MiB)
   • 05. Ryunosuke Kudo — Garden.flac (52.7 MiB)
   • 06. Lawy — Akisame.flac (36.9 MiB)
   • 07. Nhato — Mementos.flac (39.9 MiB)
   • 08. Lawy — Flashback.flac (40.8 MiB)
   • UTCD-020.cue (1.4 KiB)
   • UTCD-020.log (5.5 KiB)
   • cover.jpg (1.4 MiB)
   • utcd020_bg.jpg (701.8 KiB)
  • 2016.12.31 [UTEX-002] Apolo e.p.2 (C91) [CD]

   • 01. satella — True Blue.flac (30.9 MiB)
   • 02. aran — Blind Touch.flac (39.4 MiB)
   • 03. Ryunosuke Kudo — Howling at the Moon.flac (54.1 MiB)
   • 04. Lawy — Scarred Memories.flac (32.1 MiB)
   • UTEX-002.log (6.5 KiB)
   • cover.jpg (368.1 KiB)
   • wallpaper_2560x1440.jpg (156.0 KiB)
  • 2017.04.30 [NL-01] THE 2 STORIES (M3-39) [CD]

   • 01. Nago — Spring Like.flac (53.4 MiB)
   • 02. Lawy — Blaze It Up.flac (43.3 MiB)
   • 03. Nago — Specific.flac (61.2 MiB)
   • 04. Lawy — Bayshore Route.flac (52.1 MiB)
   • 05. Nago — Blue Momentary (Uplifting Mix).flac (62.1 MiB)
   • 06. Lawy — Journey.flac (46.8 MiB)
   • 07. Nago & Lawy — The 2 Stories.flac (65.1 MiB)
   • 08. Lawy — Skyrelief (Lawy Remix).flac (20.7 MiB)
   • NL-01.log (4.1 KiB)
   • cover alt.jpg (68.7 KiB)
   • cover.jpg (861.5 KiB)
  • 2017.08.11 [UTCD-021] VISTA 4 (C92) [CD]

   • 01. Radianth — Gravitation.flac (44.7 MiB)
   • 02. Bernis — Million Lights.flac (61.4 MiB)
   • 03. Nostalgraph — No Afraid of Change.flac (48.5 MiB)
   • 04. Ryonosuke Kudo — Narmaya.flac (46.8 MiB)
   • 05. Nago — Paraselene.flac (61.8 MiB)
   • 06. Lawy — Oblivion.flac (49.9 MiB)
   • 07. Astrion — Sonnet for Faust.flac (54.1 MiB)
   • 08. aran — Prima Vista.flac (45.6 MiB)
   • UTCD-021.cue (1.6 KiB)
   • UTCD-021.log (5.6 KiB)
   • cover.jpg (234.0 KiB)
   • utcd021_bg.jpg (87.8 KiB)
  • 2017.10.29 [UTCD-022] Unitone PHASE 06 (M3-40) [CD]

   • 01. colate — Crescent.flac (28.3 MiB)
   • 02. Kenichi Chiba — Rera.flac (37.5 MiB)
   • 03. Ryunosuke Kudo — Sign (in the flow).flac (50.6 MiB)
   • 04. satella — Emerald.flac (37.9 MiB)
   • 05. aran — Pacific Sun.flac (47.5 MiB)
   • 06. Maozon vs. Scarfaith — Idola.flac (47.3 MiB)
   • 07. Radianth — Catalyst.flac (46.5 MiB)
   • 08. Lawy — Nivea.flac (42.6 MiB)
   • 09. Nhato — Existence.flac (50.1 MiB)
   • 10. Taishi — Dare to Fall Deeper.flac (57.5 MiB)
   • 11. Kyohei Akagawa — Hakumei.flac (44.4 MiB)
   • 12. MYTK — My Love.flac (34.7 MiB)
   • UTCD-022.log (5.4 KiB)
   • cover.jpg (983.4 KiB)
   • utcd022_bg.jpg (578.5 KiB)
  • 2017.10.29 [UTCD-023] Pathfinder (M3-40) [CD]

   • 01. satella — Pathfinder.flac (9.9 MiB)
   • 02. satella — Wildcard.flac (41.4 MiB)
   • 03. satella — Electric Sun.flac (25.0 MiB)
   • 04. satella — Innocence.flac (29.3 MiB)
   • 05. satella — Dive into Vermillion.flac (33.7 MiB)
   • 06. satella — Shadow Dance.flac (40.5 MiB)
   • 07. satella — Moonveil.flac (39.3 MiB)
   • 08. satella — Regeneration.flac (27.2 MiB)
   • UTCD-023.cue (1.4 KiB)
   • UTCD-023.log (5.1 KiB)
   • cover.jpg (1010.8 KiB)
   • utcd023_bg.jpg (584.0 KiB)
  • 2017.12.29 [UTCD-024] INSIGHT (C93) [WEB flac]

   • 01. Srezcat — True Moments.flac (29.6 MiB)
   • 02. satella — Mutation.flac (38.4 MiB)
   • 03. 月代 彩 — Sforzando.flac (22.5 MiB)
   • 04. aran — Moment of Silence.flac (46.6 MiB)
   • 05. Lawy — How Long.flac (46.2 MiB)
   • 06. Kyohei Akagawa — Far Old Romantic.flac (49.6 MiB)
   • 07. Ryo Nakamura — Reverie.flac (47.1 MiB)
   • cover.jpg (167.4 KiB)
   • utcd024_bg.jpg (128.3 KiB)
  • 2017.12.29 [UTCD-025] FOOLISM (C93) [CD]

   • 01. Ryunosuke Kudo — Iroha.flac (47.5 MiB)
   • 02. Ryunosuke Kudo — Setsuna.flac (57.4 MiB)
   • 03. Ryunosuke Kudo — Garden (for Butterfly).flac (25.8 MiB)
   • 04. Ryunosuke Kudo — Million Faces.flac (27.3 MiB)
   • 05. Ryunosuke Kudo — FOOLISM.flac (18.7 MiB)
   • 06. Ryunosuke Kudo — I’m Still Standing.flac (23.8 MiB)
   • 07. Ryunosuke Kudo — Million Faces (KO3 Remix).flac (37.0 MiB)
   • 08. Ryunosuke Kudo — Setsuna (Taishi Remix).flac (67.4 MiB)
   • UTCD-025.cue (1.7 KiB)
   • UTCD-025.log (5.4 KiB)
   • cover.jpg (430.6 KiB)
  • 2018.04.29 [UTCD-026] Unitone STRONG (M3-41) [CD]

   • 01. PSYQUI — Approach.flac (35.7 MiB)
   • 02. satella — Zero.flac (30.4 MiB)
   • 03. Blacklolita — Flare Drop.flac (24.8 MiB)
   • 04. Ryunosuke Kudo — (Beauty) Rabbit of Moon.flac (27.3 MiB)
   • 05. aran — SUPERCRIT.flac (30.3 MiB)
   • 06. shimaL — Distant Star.flac (44.8 MiB)
   • 07. Lawy — First Flame.flac (44.0 MiB)
   • UTCD-026.cue (1.1 KiB)
   • UTCD-026.log (4.5 KiB)
   • cover.jpg (339.2 KiB)
   • hero.jpg (416.9 KiB)
  • 2018.08.10 [UTCD-027] VISTA 5 (C94) [CD]

   • 01. Ujicox — Altair.flac (49.6 MiB)
   • 02. Bernis — Stardust Valley.flac (55.1 MiB)
   • 03. Sanaas — Motacilla.flac (53.0 MiB)
   • 04. Nostalgraph — Colder.flac (48.3 MiB)
   • 05. Nago — Million Sunsets.flac (48.6 MiB)
   • 06. nana — Glacier.flac (63.0 MiB)
   • 07. Lawy — Evoke.flac (46.1 MiB)
   • 08. Taishi — What We Choose.flac (51.7 MiB)
   • 09. Lawy — Nimbus.flac (41.0 MiB)
   • 10. Sou Kanai feat. Radianth — Sakura.flac (58.3 MiB)
   • UTCD-027.cue (1.9 KiB)
   • UTCD-027.log (6.4 KiB)
   • cover.jpg (1.4 MiB)
   • vista5_hero.jpg (957.8 KiB)
  • 2018.08.10 [UTCD-028] Thophia (C94) [CD]

   • 01. satella feat. Sennzai — Thophia.flac (31.2 MiB)
   • 02. satella — Radiance.flac (22.0 MiB)
   • 03. satella — Tempus.flac (25.8 MiB)
   • 04. satella — Minstrelsy.flac (20.6 MiB)
   • 05. satella — Valor.flac (21.6 MiB)
   • 06. satella — Cinder.flac (18.2 MiB)
   • 07. satella feat. An — Anima.flac (27.6 MiB)
   • 08. satella — Farewell.flac (11.8 MiB)
   • UTCD-028.cue (1.4 KiB)
   • UTCD-028.log (5.0 KiB)
   • bgillust.jpg (1.3 MiB)
   • cover.jpg (557.8 KiB)
   • mainillust.png (486.0 KiB)
  • 2018.10.28 [UTCD-029] Unitone PHASE 07 (M3-42) [CD]

   • 01. C-Show — Love Me.flac (28.2 MiB)
   • 02. KaNa — Plasticity.flac (34.1 MiB)
   • 03. Kenichi Chiba — Diversity.flac (34.5 MiB)
   • 04. Street — Aromatherapy.flac (33.9 MiB)
   • 05. satella — Inverter.flac (28.7 MiB)
   • 06. Polyphonix — Meteorite.flac (29.0 MiB)
   • 07. Dirty Androids — Noctiluca.flac (32.5 MiB)
   • 08. Lawy — Benetnasch.flac (46.1 MiB)
   • 09. Nhato — Normalization.flac (47.0 MiB)
   • 10. aran — Float Away.flac (35.5 MiB)
   • 11. Unitone — Next Phase.flac (39.5 MiB)
   • UTCD-029.cue (2.1 KiB)
   • UTCD-029.log (6.8 KiB)
   • cover.jpg (376.6 KiB)
   • unitonephase07_1_bg.jpg (460.0 KiB)
  • 2018.12.30 [UTCD-030] Unitone STRONG 2 Evolved (C95) [WEB flac]

   • 01. lapix — Stand On.flac (29.8 MiB)
   • 02. Blacklolita — Loudmonsta.flac (25.2 MiB)
   • 03. PSYQUI — Session.flac (28.1 MiB)
   • 04. Mameyudoufu — Circuit Breaker.flac (28.2 MiB)
   • 05. satella — Floating Point.flac (28.9 MiB)
   • 06. Ryunosuke Kudo — Sand Viper.flac (27.6 MiB)
   • 07. aran — Right On Time Riot.flac (27.4 MiB)
   • 08. KO3 — Diavlo.flac (31.5 MiB)
   • 09. Lawy — Black Magic.flac (38.7 MiB)
   • 10. MYTK — Signal.flac (28.3 MiB)
   • cover.jpg (198.4 KiB)
   • us2bg.jpg (290.0 KiB)
  • 2019.04.28 [UTRP-001] Synergy (M3-43) [WEB flac]

   • 01. aran — Antagonist.flac (38.8 MiB)
   • 02. Shion Hinano — Glowing.flac (37.8 MiB)
   • 03. Ryunosuke Kudo — Dream, Watch, Rearm..flac (43.3 MiB)
   • 04. Tanchiky — Wakaba.flac (51.5 MiB)
   • 05. Lawy — Brand New World.flac (47.1 MiB)
   • 06. Noshi — Reflexion.flac (55.7 MiB)
   • 07. satella — Vernal Moments.flac (30.9 MiB)
   • SynergyHero.jpg (658.7 KiB)
   • Unitone – Synergy – UTRP-001_SynergyJacketP2_1200x.jpg (750.8 KiB)
   • cover.jpg (2.6 MiB)
  • 2019.08.12 [UTCD-031] VISTA 6 (C96) [CD]

   • 01. Nhato — Drifting Clouds.flac (54.9 MiB)
   • 02. Radianth — Starlight.flac (49.0 MiB)
   • 03. Noshi — Fireworks.flac (56.0 MiB)
   • 04. Lawy — Bright Morningstar.flac (47.5 MiB)
   • 05. Nago & Bernis — Aerial Aria.flac (64.7 MiB)
   • 06. Scarfaith — Eden.flac (40.6 MiB)
   • 07. MAYA AKAI — Blaster.flac (43.4 MiB)
   • 08. Niveus — Ikusa.flac (54.5 MiB)
   • 09. Spawn — Childhood.flac (52.6 MiB)
   • 10. Hiroyuki ODA — Solis.flac (53.1 MiB)
   • UTCD-031.cue (1.7 KiB)
   • UTCD-031.log (5.5 KiB)
   • Vista6Background.jpg (253.5 KiB)
   • cover.jpg (704.3 KiB)
  • 2019.08.12 [UTCD-032] IRITH (C96) [CD]

   • 01. satella — Irith.flac (32.7 MiB)
   • 02. satella — 四天血風録.flac (22.4 MiB)
   • 03. satella — 焔流し.flac (24.6 MiB)
   • 04. satella — 雪華と宵月.flac (21.7 MiB)
   • 05. satella — 残映の果て.flac (20.8 MiB)
   • 06. satella — 骸語り.flac (9.5 MiB)
   • 07. satella — EverWhite.flac (16.5 MiB)
   • 08. satella — Moon Shard.flac (15.6 MiB)
   • UTCD-032.cue (1.4 KiB)
   • UTCD-032.log (4.8 KiB)
   • cover.jpg (881.1 KiB)
  • 2019.10.27 [UTCD-033] Unitone PHASE 08 (M3-44) [CD]

   • 01. Kenichi Chiba — Rock the House.flac (35.7 MiB)
   • 02. Kakeru — Connect.flac (24.6 MiB)
   • 03. Zekk — Ultraviolet.flac (24.7 MiB)
   • 04. Srav3R — Hold Me.flac (24.0 MiB)
   • 05. Tomohiko Togashi — Revolving Lantern.flac (41.4 MiB)
   • 06. Ryunosuke Kudo — Stay Gold.flac (46.5 MiB)
   • 07. Lawy — Scarlet Autumn.flac (43.5 MiB)
   • 08. aran — Sloth.flac (29.3 MiB)
   • 09. satella — Verdigris.flac (22.6 MiB)
   • UTCD-033.cue (1.8 KiB)
   • UTCD-033.log (5.9 KiB)
   • cover.jpg (200.0 KiB)
   • up08hero.jpg (197.2 KiB)
  • [01] Genetic Atmosphere

  • [02] GEARBOX

   • 2011.04.30 [GEAR1] OVERTUNED (M3-27)

    • 01. lawy — Lytha.flac (53.0 MiB)
    • 02. Kenichi Chiba — HAKUMEI.flac (65.2 MiB)
    • 03. satella — isolated blue (tempering mix).flac (53.1 MiB)
    • 04. Kenichi Chiba — Above The Sky (Sea of Clouds mix).flac (55.0 MiB)
    • 05. satella — Sustenance.flac (51.9 MiB)
    • 06. lawy — Reminiscence.flac (43.1 MiB)
    • cover.png (347.6 KiB)
   • 2011.10.30 [GEAR2] KUREHA (M3-28)

    • Scans

     • Front+Back.jpg (947.5 KiB)
    • 01. lawy — Lyn.flac (49.3 MiB)
    • 02. Kenichi Chiba — Cassiopeia.flac (62.8 MiB)
    • 03. Kenichi Chiba — HAKUMEI (lawy Remix).flac (53.6 MiB)
    • 04. lawy — Lytha (satella Remix).flac (60.0 MiB)
    • 05. satella — Sustenance (Kenichi Chiba Remix).flac (52.3 MiB)
    • 06. satella — discolored.flac (43.8 MiB)
    • 07. lawy — Lie To Me.flac (44.7 MiB)
    • 08. Kenichi Chiba — Long Nights of Autumn.flac (43.1 MiB)
    • 09. satella — ephemera.flac (51.6 MiB)
    • GEAR2.cue (975 Bytes)
    • GEAR2.log (9.3 KiB)
    • cover.jpg (374.6 KiB)
   • 2012.04.30 [GEAR3] SORALIS (M3-29)

    • Scans

     • Back.png (5.9 MiB)
     • Disc.png (3.2 MiB)
     • Front.png (5.2 MiB)
    • 01. lawy — Lysia.flac (43.2 MiB)
    • 02. satella — Sailing to the Horizon.flac (34.4 MiB)
    • 03. Kenichi Chiba feat. kalon. — Armillaly Sphere.flac (47.2 MiB)
    • 04. lawy — Fromage.flac (52.0 MiB)
    • 05. satella — Turbulence.flac (54.1 MiB)
    • 06. Kenichi Chiba — Girly Girly.flac (54.1 MiB)
    • 07. satella — Vanishment.flac (40.3 MiB)
    • 08. Kenichi Chiba — NEW!.flac (46.5 MiB)
    • 09. lawy — Loose Leaves.flac (45.9 MiB)
    • GEAR3.cue (1.3 KiB)
    • GEAR3.log (4.1 KiB)
    • cover.jpg (404.2 KiB)

Download Torrent

For more English anime download, go to https://wpghub.com/category/download/anime/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *