Download [Snow-Raws] 火星公主/Aldnoah.Zero (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC) Anime Torrent


File size:

26.3 GiB

File list

 • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero

  • Scan

   • VOL.1

    • カラーブックレット

     • 01.jpg (557.1 KiB)
     • 02.jpg (738.4 KiB)
     • 03.jpg (1.2 MiB)
     • 04.jpg (940.9 KiB)
     • 05.jpg (953.0 KiB)
     • 06.jpg (920.4 KiB)
     • 07.jpg (959.9 KiB)
     • 08.jpg (908.0 KiB)
     • 09.jpg (767.5 KiB)
     • 10.jpg (874.3 KiB)
    • 設定資料集1《キャラクター原案/志村貴子 CHARACTER ARCHIVES》

     • 01.jpg (24.9 KiB)
     • 02.jpg (37.1 KiB)
     • 03.jpg (26.4 KiB)
     • 04.jpg (46.5 KiB)
     • 05.jpg (47.5 KiB)
     • 06.jpg (57.0 KiB)
     • 07.jpg (47.2 KiB)
     • 08.jpg (54.7 KiB)
     • 09.jpg (65.1 KiB)
     • 10.jpg (51.2 KiB)
     • 11.jpg (49.3 KiB)
     • 12.jpg (61.9 KiB)
     • 13.jpg (52.4 KiB)
     • 14.jpg (59.0 KiB)
     • 15.jpg (50.9 KiB)
     • 16.jpg (48.3 KiB)
     • 17.jpg (57.3 KiB)
     • 18.jpg (43.8 KiB)
     • 19.jpg (47.8 KiB)
     • 20.jpg (14.3 KiB)
     • 21.jpg (23.3 KiB)
     • 22.jpg (54.1 KiB)
     • 23.jpg (40.6 KiB)
     • 24.jpg (48.3 KiB)
     • 25.jpg (43.1 KiB)
     • 26.jpg (51.3 KiB)
     • 27.jpg (36.1 KiB)
     • 28.jpg (53.4 KiB)
     • 29.jpg (42.2 KiB)
     • 30.jpg (45.1 KiB)
     • 31.jpg (53.4 KiB)
     • 32.jpg (51.6 KiB)
     • 33.jpg (50.0 KiB)
     • 34.jpg (48.2 KiB)
     • 35.jpg (33.9 KiB)
     • 36.jpg (34.8 KiB)
     • bottom.jpg (251.7 KiB)
     • top.jpg (473.8 KiB)
    • 01.jpg (327.6 KiB)
    • 02.jpg (475.5 KiB)
    • 03.jpg (65.5 KiB)
    • 04.jpg (210.8 KiB)
    • 05.jpg (555.6 KiB)
    • 06.jpg (669.5 KiB)
    • 07.jpg (860.9 KiB)
   • VOL.2

    • カラーブックレット

     • 01.jpg (516.5 KiB)
     • 02.jpg (1.0 MiB)
     • 03.jpg (1.2 MiB)
     • 04.jpg (872.1 KiB)
     • 05.jpg (947.3 KiB)
     • 06.jpg (930.2 KiB)
     • 07.jpg (860.1 KiB)
     • 08.jpg (1.0 MiB)
     • 09.jpg (1.2 MiB)
     • 10.jpg (849.0 KiB)
    • スレインの過去を描いた描き下ろしコミック

     • 01.jpg (37.8 KiB)
     • 02.jpg (96.9 KiB)
     • 03.jpg (195.4 KiB)
     • 04.jpg (183.5 KiB)
     • 05.jpg (168.6 KiB)
     • 06.jpg (159.0 KiB)
     • 07.jpg (191.5 KiB)
     • 08.jpg (189.0 KiB)
     • 09.jpg (183.4 KiB)
     • 10.jpg (187.9 KiB)
     • 11.jpg (169.6 KiB)
     • 12.jpg (163.1 KiB)
     • 13.jpg (166.6 KiB)
     • 14.jpg (187.1 KiB)
     • 15.jpg (191.6 KiB)
     • 16.jpg (183.3 KiB)
     • 17.jpg (177.2 KiB)
     • 18.jpg (185.0 KiB)
     • 19.jpg (188.5 KiB)
     • 20.jpg (154.2 KiB)
     • 21.jpg (179.3 KiB)
     • 22.jpg (152.1 KiB)
     • 23.jpg (177.9 KiB)
     • 24.jpg (171.9 KiB)
     • 25.jpg (189.5 KiB)
     • 26.jpg (178.3 KiB)
     • 27.jpg (102.4 KiB)
     • 28.jpg (39.0 KiB)
     • 29.jpg (44.0 KiB)
    • 01.jpg (333.3 KiB)
    • 02.jpg (446.1 KiB)
    • 03.jpg (53.7 KiB)
    • 04.jpg (194.0 KiB)
    • 05.jpg (593.6 KiB)
    • 06.jpg (672.9 KiB)
    • 07.jpg (728.4 KiB)
   • VOL.3

    • カラーブックレット

     • 01.jpg (617.6 KiB)
     • 02.jpg (858.8 KiB)
     • 03.jpg (1.2 MiB)
     • 04.jpg (994.5 KiB)
     • 05.jpg (873.2 KiB)
     • 06.jpg (873.6 KiB)
     • 07.jpg (1.1 MiB)
     • 08.jpg (923.9 KiB)
     • 09.jpg (911.8 KiB)
     • 10.jpg (856.4 KiB)
    • 伊奈帆やユキたち地球側のエピソードを描いた書き下ろし小説

     • 01.jpg (326.9 KiB)
     • 02.jpg (33.2 KiB)
     • 03.jpg (36.5 KiB)
     • 04.jpg (111.9 KiB)
     • 05.jpg (116.9 KiB)
     • 06.jpg (115.3 KiB)
     • 07.jpg (125.5 KiB)
     • 08.jpg (114.0 KiB)
     • 09.jpg (116.1 KiB)
     • 10.jpg (113.6 KiB)
     • 11.jpg (73.3 KiB)
     • 12.jpg (109.4 KiB)
     • 13.jpg (114.8 KiB)
     • 14.jpg (112.1 KiB)
     • 15.jpg (122.9 KiB)
     • 16.jpg (112.5 KiB)
     • 17.jpg (100.0 KiB)
     • 18.jpg (126.8 KiB)
     • 19.jpg (80.8 KiB)
     • 20.jpg (113.6 KiB)
     • 21.jpg (110.4 KiB)
     • 22.jpg (96.7 KiB)
     • 23.jpg (122.6 KiB)
     • 24.jpg (113.6 KiB)
     • 25.jpg (108.2 KiB)
     • 26.jpg (105.9 KiB)
     • 27.jpg (104.7 KiB)
     • 28.jpg (108.6 KiB)
     • 29.jpg (114.9 KiB)
     • 30.jpg (106.8 KiB)
     • 31.jpg (108.7 KiB)
     • 32.jpg (43.3 KiB)
     • 33.jpg (115.8 KiB)
     • 34.jpg (100.8 KiB)
     • 35.jpg (83.3 KiB)
     • 36.jpg (43.1 KiB)
     • 37.jpg (190.2 KiB)
    • 01.jpg (318.7 KiB)
    • 02.jpg (495.6 KiB)
    • 03.jpg (54.3 KiB)
    • 04.jpg (202.6 KiB)
    • 05.jpg (731.1 KiB)
    • 06.jpg (762.0 KiB)
    • 07.jpg (728.3 KiB)
   • VOL.4

    • カラーブックレット

     • 01.jpg (543.3 KiB)
     • 02.jpg (874.9 KiB)
     • 03.jpg (1.3 MiB)
     • 04.jpg (908.7 KiB)
     • 05.jpg (717.9 KiB)
     • 06.jpg (912.7 KiB)
     • 07.jpg (1.0 MiB)
     • 08.jpg (1.1 MiB)
     • 09.jpg (1011.8 KiB)
     • 10.jpg (889.6 KiB)
    • 01.jpg (257.8 KiB)
    • 02.jpg (539.8 KiB)
    • 03.jpg (47.4 KiB)
    • 04.jpg (212.9 KiB)
    • 05.jpg (614.1 KiB)
    • 06.jpg (709.9 KiB)
    • 07.jpg (868.3 KiB)
  • 映像特典

   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero ED01 (BD1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (75.2 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero ED02 (BD1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (57.1 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero ED03 (BD1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (77.1 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero ED04 (BD1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (72.7 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero ED05 (BD1920x1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (61.1 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero Extra Archives (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (1.6 GiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero OP01 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (72.2 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero OP02 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (87.1 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero PV&CM01 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (62.3 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero PV&CM02 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (14.7 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero PV&CM03 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (18.9 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero PV&CM04 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (12.7 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero PV&CM05 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (13.1 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero PV&CM06 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (12.4 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero PV&CM07 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (16.2 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero PV&CM08 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (74.0 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero PV&CM09 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (71.0 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero PV&CM10 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (16.6 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero PV&CM11 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (22.1 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero PV&CM12 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (17.8 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero SP (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (1.1 GiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero VOL.1 MENU01 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (14.0 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero VOL.1 MENU02 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (9.5 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero VOL.10 MENU01 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (51.9 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero VOL.10 MENU02 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (6.6 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero VOL.2 MENU01 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (15.8 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero VOL.2 MENU02 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (11.1 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero VOL.3 MENU01 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (16.0 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero VOL.3 MENU02 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (10.7 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero VOL.4 MENU01 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (17.1 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero VOL.4 MENU02 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (11.6 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero VOL.5 MENU01 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (20.1 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero VOL.5 MENU02 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (14.6 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero VOL.6 MENU01 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (21.6 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero VOL.6 MENU02 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (15.9 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero VOL.7 MENU01 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (16.2 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero VOL.7 MENU02 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (9.3 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero VOL.8 MENU01 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (19.6 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero VOL.8 MENU02 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (12.4 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero VOL.9 MENU01 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (13.7 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero VOL.9 MENU02 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (5.7 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第02話 次回予告 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (11.7 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第03話 次回予告 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (10.6 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第04話 次回予告 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (8.9 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第05話 次回予告 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (11.3 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第06話 次回予告 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (8.1 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第07話 次回予告 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (12.0 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第08話 次回予告 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (7.1 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第09話 次回予告 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (11.1 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第10話 次回予告 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (9.3 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第11話 次回予告 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (25.6 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第12話 次回予告 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (34.2 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第13話 次回予告 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (9.5 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第14話 次回予告 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (16.8 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第15話 次回予告 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (18.4 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第16話 次回予告 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (9.2 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第17話 次回予告 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (7.3 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第18話 次回予告 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (12.6 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第19話 次回予告 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (9.6 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第20話 次回予告 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (14.7 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第21話 次回予告 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (9.7 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第22話 次回予告 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (16.6 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第23話 次回予告 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (12.6 MiB)
   • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第24話 次回予告 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (17.9 MiB)
  • 特典CD

   • VOL.9

    • image.cue (338 Bytes)
    • image.flac (123.3 MiB)
   • アルドノア・ゼロ 第1巻 特典CD

    • アルドノア・ゼロ 第1巻 特典CD.cue (1023 Bytes)
    • アルドノア・ゼロ 第1巻 特典CD.flac (201.2 MiB)
    • アルドノア・ゼロ 第1巻 特典CD.log (3.6 KiB)
   • アルドノア・ゼロ 第4巻 特典CD

    • アルドノア・ゼロ 第4巻 特典CD.cue (438 Bytes)
    • アルドノア・ゼロ 第4巻 特典CD.flac (118.1 MiB)
    • アルドノア・ゼロ 第4巻 特典CD.log (3.1 KiB)
  • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第01話 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (798.0 MiB)
  • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第02話 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (933.0 MiB)
  • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第03話 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (968.1 MiB)
  • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第04話 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (880.9 MiB)
  • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第05話 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (922.3 MiB)
  • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第06話 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (906.9 MiB)
  • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第07話 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (962.3 MiB)
  • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第08話 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (889.8 MiB)
  • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第09話 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (872.8 MiB)
  • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第10話 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (790.2 MiB)
  • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第11話 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (1.2 GiB)
  • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第12話 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (1.1 GiB)
  • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第13話 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (894.3 MiB)
  • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第14話 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (971.5 MiB)
  • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第15話 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (1.0 GiB)
  • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第16話 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (888.0 MiB)
  • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第17話 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (755.5 MiB)
  • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第18話 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (995.9 MiB)
  • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第19話 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (832.0 MiB)
  • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第20話 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (820.8 MiB)
  • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第21話 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (866.2 MiB)
  • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第22話 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (939.9 MiB)
  • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第23話 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (888.1 MiB)
  • [Snow-Raws] Aldnoah.Zero 第24話 (BD 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv (1.1 GiB)

Download Torrent

For more English anime torrent download, go to https://wpghub.com/category/download/anime/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *